Isolatie soorten, prijzen en informatie van A tot Z
Gratis tot 4 offertes in je mailbox?

Voor alle nieuwbouw geldt dat vanaf 2021 alle vergunningaanvragen moeten voldoen aan de eisen voor de Bijna Energieneutrale Gebouwen, afgekort als BENG. De eisen zijn opgesteld aan de hand van de Europese Energy Performance of Buildings Directive en het Energieakkoord voor duurzame groei. Er zijn drie eisen: de maximale energiebehoefte (in kilowattuur per vierkante meter gebruiksoppervlak per jaar) van een gebouw, het maximale fossiele energieverbruik (in kilowattuur per vierkante meter gebruiksoppervlak per jaar) van een gebouw en het minimale aandeel in hernieuwbare energie (in procenten). Deze eisen moeten voldoen aan een grenswaarde.

Bijna Energieneutrale Gebouwen versus Energieprestatie van Gebouwen

EPG staat voor de Energieprestatie van Gebouwen. Door het Bouwbesluit van 2012worden er eisen aan energiezuinigheid gesteld voor nieuwbouw en utiliteitsgebouwen, waarbij de maat gevormd wordt door het EPC, Energie Prestatie Coëfficiënt. Om de EPC te bepalen werd de NEN rekenmethode aangesteld. Er zijn tien EPC-eisen:

 • Bijeenkomstfunctie
 • Cel functie
 • Winkelfunctie
 • Sportfunctie
 • Kantoorfunctie
 • Onderwijsfunctie
 • Gezondheidszorgfunctie met bedgebied
 • Gezondheidszorgfunctie met anders dan bedgebied
 • Logiesfunctie in logiesgebouw
 • Woningen en woongebouwen

Deze EPC-eisen zijn in de loop der jaren aangescherpt en vanaf 1 januari 2021 worden deze allemaal vervangen door het BENG-initiatief.

Wat is het Bouwbesluit?

Het Bouwbesluit is een overzicht van bouwtechnische regels, waar alle nieuwbouw en verbouwingen minimaal aan moeten voldoen. Deze regels hebben betrekking op onder andere bruikbaarheid, energiezuinigheid, gezondheid, milieu en veiligheid. Het eerste Bouwbesluit stamt uit 1992. In 2003 en 2012 is het Bouwbesluit nog een keer aangepast. Wanneer de Omgevingswet zijn intrede doet, vermoedelijk per 1 januari 2022, zal het Bouwbesluit opgaan in het Besluit bouwwerken leefomgeving.

Wat is de NEN bepalingsmethode?

Een EPC-berekening maakte je vanaf juli 2012 aan de hand van de NEN 7120. Je kon er kortom het energiegebruik van een gebouw mee uitrekenen. Daarnaast had je de NEN 1068 om thermische isolatie van gebouwen uit te drukken. De NEN 8088-1 gaf de ventilatie en luchtdoorlatendheid van gebouwen aan. En als laatste drukte de NVN 7125 de energieprestatienorm voor maatregelen op gebiedsniveau uit.

Vernieuwingen die bijdragen aan de Bijna Energieneutrale Gebouwen

Er zijn een aantal vernieuwingen die bijdragen aan de Bijna Energieneutrale Gebouwen. Hieronder volgen vijftien innovatieve opties:

 • Het plaatsen van een absorptiewarmtepomp met warmte- koudeopslag.
 • Werken met adiabatische- of dauwpuntkoeling: dit systeem werkt op het verdampen van water.
 • Het plaatsen van een boosterwarmtepomp voor warm tapwater.
 • Geïsoleerde luiken installeren.
 • Geperforeerde luiken installeren: deze worden handmatig of automatisch gestuurd op basis van de intensiteit van de zonnestralen.
 • Ledverlichting gebruiken
 • PV-cellen integreren in het gebouw
 • Slimme lichtregeling toepassen: alleen licht waar je het nodig hebt.
 • Het plaatsen van een ventilatiesysteem C en D met CO2-sturing per vertrek: dit zorgt voor een verbetering van de luchtkwaliteit per vertrek.
 • Viervoudig glas laten plaatsen: zorgt voor een forse daling in je energiebehoefte.
 • Vraag gestuurde klimatisering op basis van gebouwbezetting installeren.
 • Warmtepomp met hoog rendement plaatsen.
 • Warmte-koude zonering
 • Zomernachtventilatie toepassen: dit is een vorm van passieve koeling van je woning middels geïsoleerde luiken.

Bijna Energieneutrale Gebouwen voor de woningbouw

Er zijn drie energieprestatieconcepten opgezet om aan de Bijna Energieneutrale Gebouwen eisen te voldoen in de woningbouw: een concept met een warmtepomp die draait op elektriciteit, een concept met gasinzet en een concept met externe warmtelevering.

NTA 8800 voor Bijna Energieneutrale Gebouwen

Vanaf 1 januari 2021 wordt het energielabel bepaald op basis van de bepalingsmethode NTA 8800, waarbij de NEN 7120 vervangen wordt. De NTA 8800 is een rekenmethode die gebruikt wordt bij bestaande bouw, nieuwbouw en utiliteitsbouw om de energieprestatie van een gebouw te berekenen. De NTA 8000 geeft inzicht in de energiezuinigheid van een gebouw, maar toont eveneens aan welke verbetermaatregelen nog op dit gebouw toegepast kunnen worden. Op 1 juli 2020 is de NTA 8800 aangepast, waardoor een nog nauwkeurigere berekening van de energieprestatie mogelijk wordt.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *


Laatste nieuws

Isoleren met stro: thermische en akoestische voordelen

Stro kan uitstekend dienstdoen als isolatiemateriaal en ook al wordt dit in

Alles wat je moet weten over vlas isolatie

Je huis duurzamer maken door middel van isolatie kun je op meerdere

Waarom is er anno 2021 een prijsstijging in isolatiematerialen?

Steeds meer mensen houden zich bezig met het energiezuiniger maken van hun